Zakres
naszych usług

Zarządzanie projektami i budową

Dzięki dużej liczbie własnych kierowników projektów i kierowników budów, jesteśmy w stanie zrealizować kompletny proces montażu:

  • Organizacja placu budowy i planowanie terminów dla projektu
  • Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością
  • Koordynacja zakupów i dostaw dla projektu
  • Dokumentacja montażowa i odbiorowa
  • Wyposażenie i logistyka budowy
  • Nadzór nad montażem i kontrola kosztów
  • Planowanie podstawowe i szczegółowe
Czekamy na Państwa kontakt!

tel.: +48 76 744 2776
fax: +48 76 744 2549
mail: office.pl@wkpoland.com

Wróć